Personal

Månen

Isabella

Barnskötare

Tfn:
E-post

Robin

Resurs 50%

Tfn:
E-post

Samar

Barnskötare

Tfn:
E-post

Silvia

Barnskötare

Tfn:
E-post

Tua

Förskollärare

Tfn:
E-post

Planeten

Anne

Förskollärare

Tfn:
E-post

Jenny

Förskollärare

Tfn:
E-post

Kristin

Barnskötare

Tfn:
E-post

Linda

Barnskötare

Tfn:
E-post

Solen

Anders

Barnskötare

Tfn:
E-post

Johanna

Förskollärare

Tfn:
E-post

Pia

Förskollärare

Tfn:
E-post

Safia

Resurs

Tfn:
E-post

Stjärnan

Jens

Förskollärare

Tfn:
E-post

Lotta

Barnskötare

Tfn:
E-post

Oliver

Förskollärare

Tfn:
E-post

Övriga

Malin

Kokerska

Tfn:
E-post

Ulrika

Rektor

Tfn: 072-015-6735
E-post