Personal

Månen

Isabella Sundberg

Barnskötare

Tfn:
E-post

Mattias Lasson

Förskollärare 50%

Tfn:
E-post

Robin Ahmad

Resurs 50%

Tfn:
E-post

Samar Tawifq

Barnskötare

Tfn:
E-post

Silvia Miranda Bruna

Barnskötare

Tfn:
E-post

Tue Gerbrand

Förskollärare

Tfn:
E-post

Planeten

Anne Matérne

Förskollärare

Tfn:
E-post

Jenny Jobe

Förskollärare

Tfn:
E-post

Kristin Blom

Barnskötare

Tfn:
E-post

Linda Rääf

Barnskötare

Tfn:
E-post

Solen

Anders Carlsson

Barnskötare

Tfn:
E-post

Johanna Baron

Förskollärare

Tfn:
E-post

Pia Hincks

Förskollärare

Tfn:
E-post

Safia Matèrne Shaw

Resurs

Tfn:
E-post

Stjärnan

Jens Thyni

Förskollärare

Tfn:
E-post

Lotta Johansson

Barnskötare

Tfn:
E-post

Oliver Hansen Guterstam

Förskollärare

Tfn:
E-post

Övriga

Malin Carlsson

Kokerska

Tfn:
E-post