Vid sjukdom

Kom ihåg att ringa oss och tala om ifall ert barn är sjukt.
För att barnen inte ska smitta varandra är det viktigt att de stannar hemma när de är sjuka.

Vid feber
Ska barnet ha en feberfri dag hemma. Vi rekommenderar två feberfria dagar hemma vid feber 3 dagar eller fler varav den andra feberfria dagen vistas utomhus i tex lekpark, orkar barnet detta så brukar detta vara ett tecken på att barnet orkar även verksamheten på förskolan.

Vid magsjuka
Ska barnet vara symtomfri i 48 timmar och vistas hemma, och även symptomfria syskon ska vara hemma när någon i familjen är sjuk.

Allmäntillstånd
Vid alla sjukdomar så gäller det att titta på barnets allmäntillstånd. Tänk på att det är mer ansträngande för barnet att vara på förskolan än att vara hemma. Därför behöver barnet vara så friskt att det orkar med den ordinarie verksamheten (även utevistelsen).

Insjuknar under dagen
Om ert barn insjuknar under dagen så ringer vi någon av er föräldrar, så fort som möjligt. Därför är det viktigt att vi alltid kan nå er. Tänk därför på att det är viktigt att ni har uppdaterade telefonnummer hos oss. Vi går på allmäntillståndet när vi bedömer om barnet inte orkar vistas i barngruppen.

Läs mer i broschyren: När barnet är sjukt – Information från landstinget i Uppsala län.