Personal

Månen

Tua Gerbrand

Förskollärare

Mattias Lasson

Förskollärare 50%

Isabella Sundberg

Barnskötare

Samar Tawifq

Barnskötare

Robin Ahmad

Resurs 50%

Silvia Miranda Bruna

Barnskötare

Planeten

Jenny Jobe

Förskollärare

Anne Matèrne

Förskollärare

Kristin Blom

Barnskötare

Linda Rääf

Barnskötare

Solen

Pia Hincks

Förskollärare

Anders Carlsson

Barnskötare

Johanna Baron

Förskollärare

Safia Matèrne Shaw

Resurs

Stjärnan

Oliver Hansen Guterstam

Förskollärare

Jens Thyni

Förskollärare

Lotta Johansson

Barnskötare

Övriga

Malin Carlsson

Kokerska

E-post