Personal

Månen

manen.solskenet@cforetaget.se

Kajsa

Förskollärare

E-post

Pernilla

Barnskötare

E-post

Samar

Barnskötare

E-post

Silvia

Barnskötare

E-post

Planeten

planeten.solskenet@cforetaget.se

Anders

Barnskötare

E-post

Jenny

Förskollärare och verksamhetsledare

E-post

Johanna

Förskollärare

E-post

Linda

Barnskötare

E-post

Solen

solen.solskenet@cforetaget.se

Fia

Förskollärare

E-post

Kristin

Barnskötare

E-post

Tua

Förskollärare

E-post

Stjärnan

stjarnan.solskenet@cforetaget.se

Anne

Förskollärare

E-post

Lotta

Barnskötare

E-post

Oliver

Förskollärare (föräldraledig)

E-post

Pia

Förskollärare

E-post

Kök

koket.solskenet@cforetaget.se

Malin

Kokerska

E-post

Rektor

Ulrica

Rektor, skolchef

E-post