Personal

Månen

Tua Gerbrand

Tua Gerbrand

Lotta Johansson

Lotta Johansson

Christina Lidholm

Christina Lidholm

Kristin Blom

Kristin Blom

Planeten

Jenny Jobe

Jenny Jobe

Safia Matèrne-Shaw

Safia Matèrne-Shaw

Silvia Miranda Bruna

Silvia Miranda Bruna

Linda Rääf

Linda Rääf

Anders Carlsson

Anders Carlsson

Solen

Oliver Hansen Guterstam

Oliver Hansen Guterstam

Jens Thyni

Jens Thyni

Isabella Sundberg

Isabella Sundberg

Evelina Evald

Evelina Evald

Stjärnan

Anne Matèrne

Anne Matèrne

Samar Saleh Sham

Samar Saleh Sham

Pia Hincks

Pia Hincks

Annette Ragnarsson

Annette Ragnarsson

Robin Ahmad

Robin Ahmad

Övriga

Ulrica Strömberg

Ulrica Strömberg

Verksamhetsledare

Tfn: 070-020 95 14
E-post

Malin Carlsson

Malin Carlsson

Kokerska

Solskenets förskola

Solskensgatan 9
754 31 Uppsala

© 2018 C Företaget

öppettider

06.45-17.15 (Mån-Fre)

 

KONTAKT

solskenet@cforetaget.se

Verksamhetsledare
Ulrica Strömberg
070-020 95 14
ulrica.stromberg@cforetaget.se

Avdelningar

Månen 070-790 33 23
Planeten 070-738 06 28
Solen 070-201 25 27
Stjärnan 070-009 25 18

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se