Avdelningar

Våra avdelningar

Vi har fyra åldersindelade avdelningar där varje avdelning är anpassad till barnens ålder.
Mitt i huset finns ett Torg som fungerar som mötesplats mellan avdelningarna.

Månen

På Månen går det 16 barn i åldrarna 1-2 år. Här jobbar Ulrica, Lotta, Therese och Annette.

Solen

På Solen går det 16 barn som är 2-3 år. Här jobbar Gunilla, Cissi och Silvia.

Stjärnan

På Stjärnan går det 20 barn som är 3-4 år. Här jobbar Caroline, Christina, Johanna, Clara och Evelina.

Planeten

På Planeten går det 20 barn som är 4-6 år. Här jobbar Jenny, Anne, Linda och Anders.

Solskenets förskola

Solskensgatan 29
754 31 Uppsala

© 2018 C Företaget

öppettider

06.45-17.15 (Mån-Fre)

 

KONTAKT

solskenet@cforetaget.se

Verksamhetsledare
Ulrica Strömberg
070-020 95 14
ulrica.stromberg@cforetaget.se

Köket/Avdelningar

Köket 070
Månen 070-790 33 23
Planeten 070-738 06 28
Solen 070-201 25 27
Stjärnan 070-009 25 18

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se