Avdelningar

Våra avdelningar

Vi har fyra åldersindelade avdelningar – Månen, Planeten, Solen och Stjärnan – där varje avdelning är anpassad till barnens ålder.
Mitt i huset finns ett Torg som fungerar som mötesplats mellan avdelningarna.