Solskenets

förskola

Solskenets förskola är en privat förskola som sedan augusti 2012 drivs av CF Barnomsorg. Förskolan var tidigare en självstyrande kommunal förskola. Solskenets förskola ligger mycket naturskönt belägen på Solskensgatan, vid Gränbybackar, i nordöstra Uppsala. Förskolan är uppdelade i fyra åldersinriktade avdelningar:  Månen (1-2 år), solen (2-3 år), stjärnan (3-4 år) och planeten (4-5 år). Solskenet jobbar Reggio Emilia – inspirerat. Vi utgår från det kompetenta, undersökande och nyfikna barnet. Förskolan bedriver en allsidig pedagogisk verksamhet utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö18) och andra antagna mål och riktlinjer för förskolan. Solskenet drivs av C Företaget Barnomsorg Bull på entreprenad av Uppsala kommun.

Öppettider

  • 06.45-17.15 (Mån-Fre)

Kontakt

Månen 070-790 33 23
Planeten 070-738 06 28
Solen 070-201 25 27
Stjärnan 070-009 25 18

Läroplan för förskolan

Våra pedagogiska verksamheter använder LPFÖ 18 som styrdokument.

Information

Information

Reggio Emilia

Reggio Emilia har kallats ”lyssnandets pedagogik”. Vi vill lyssna, observera och dokumentera hur barnen leker, arbetar och tänker. Det vi ser och hör ligger till grund för hur vi arbetar med barnen. Då kan vi utmana med nya tankar och material för att locka fram det kreativa och skapande, som finns hos alla barn!

Verksamheten

Verksamheten genomsyras av värdegrunden, barnens behov och lärandet. Vi vill att våra barn ska känna trygghet, ansvar och självkänsla i vår miljö, så att de får möjlighet att utvecklas och lära sig utifrån sina egna förutsättningar med oss vuxna som förebilder.

Köket

Solskenets förskola är Uppsalas första KRAV-certifierade förskola (2014-04-11). På Solskenets förskola i Uppsala lagar man dagligen mat till cirka 200 barn. Att KRAV-certifiera köket var en självklarhet för personalen. Förutom att laga mat till sin egen förskola, lagar man och levererar till Lingonblommans, Ekebys och Humlans förskolor.

Kontakta oss

Adress
Solskensgatan 9
754 31 Uppsala

VISA KARTA

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se