Solskenets

förskola

Solskenets förskola är en privat förskola som sedan augusti 2012 drivs av CF Barnomsorg. Förskolan var tidigare en självstyrande kommunal förskola. Solskenets förskola ligger mycket naturskönt belägen på Solskensgatan, vid Gränbybackar, i nordöstra Uppsala. Förskolan är uppdelade i fyra åldersinriktade avdelningar:  Månen (1-2 år), solen (2-3 år), stjärnan (3-4 år) och planeten (4-5 år). Solskenet jobbar Reggio Emilia – inspirerat. Vi utgår från det kompetenta, undersökande och nyfikna barnet. Förskolan bedriver en allsidig pedagogisk verksamhet utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö18) och andra antagna mål och riktlinjer för förskolan. Solskenet drivs av C Företaget Barnomsorg Bull på entreprenad av Uppsala kommun.

Öppettider

07.00-17.00 (Mån-Fre)

Kontakt

Månen: 070-790 33 23
Planeten: 070-738 06 28
Solen: 070-201 25 27
Stjärnan: 070-009 25 18
Rektor: 070-020 95 14

Uppsägning av plats på förskola

Du måste skriftligen säga upp ditt barns plats i förskola.

Läroplan för förskolan

Våra pedagogiska verksamheter använder LPFÖ 18 som styrdokument.

Ansökan om förändring i kontrakterad tid

Ändringar bör meddelas förskolan 4 veckor innan ändringen träder i kraft.

Information

Information

Reggio Emilia

Reggio Emilia har kallats ”lyssnandets pedagogik”. Vi vill lyssna, observera och dokumentera hur barnen leker, arbetar och tänker. Det vi ser och hör ligger till grund för hur vi arbetar med barnen. Då kan vi utmana med nya tankar och material för att locka fram det kreativa och skapande, som finns hos alla barn!

Verksamheten

Verksamheten genomsyras av värdegrunden, barnens behov och lärandet. Vi vill att våra barn ska känna trygghet, ansvar och självkänsla i vår miljö, så att de får möjlighet att utvecklas och lära sig utifrån sina egna förutsättningar med oss vuxna som förebilder.

Köket

Solskenets förskola har Uppsalas första KRAV-certifierade förskolekök (2014-04-11). Maten och måltiderna är en väldigt viktig del av barnens vistelse på förskolan. Näringsriktig och god mat är förstås en förutsättning för barnens välmående men även pedagogiskt är mat, måltider och hur vi äter centralt och kan användas för att väcka nyfikenhet på allt från mat och odling, till ekologi, matematik och kultur. Måltiden är ett tillfälle att umgås och bygga relationer mellan barnen och med de vuxna. När maten och ätandet är lustfyllt är det mer troligt att maten hamnar i magen och ger ork att leka och lära.

Kontakta oss

Adress
Solskensgatan 29
754 31 Uppsala

VISA KARTA

TELEFON

Månen: 070-790 33 23
Planeten: 070-738 06 28
Solen: 070-201 25 27
Stjärnan: 070-009 25 18
Rektor: 070-020 95 14

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se