Avdelningar

Våra avdelningar

Vi har fyra åldersindelade avdelningar där varje avdelning är anpassad till barnens ålder.
Mitt i huset finns ett Torg som fungerar som mötesplats mellan avdelningarna.

Månen

På Månen går det 16 barn i åldrarna 1-2 år. Här jobbar Ulrica, Lotta, Therese och Annette.

Solen

På Solen går det 16 barn som är 2-3 år. Här jobbar Gunilla, Cissi och Silvia.

Stjärnan

På Stjärnan går det 20 barn som är 3-4 år. Här jobbar Caroline, Christina, Johanna, Clara och Evelina.

Planeten

På Planeten går det 20 barn som är 4-6 år. Här jobbar Jenny, Anne, Linda och Anders.

Solskenets förskola

 

© 2018 C Företaget

öppettider

07.00-17.15 (Mån-Fre)

KONTAKT

solskenet@cforetaget.se

Förskolechef:
Sara Widegren
072-015 67 35

Köket:
018-727 56 83

Månen/Solen:
018-727 76 42

Stjärnan/Planeten:
018-727 72 83

Solskensgatan 29
754 31 Uppsala