Avdelningar

Våra avdelningar

Vi har fyra åldersindelade avdelningar där varje avdelning är anpassad till barnens ålder.
Mitt i huset finns ett Torg som fungerar som mötesplats mellan avdelningarna.

Månen

På Månen går det 16 barn i åldrarna 1-2 år. Här jobbar Ulrica, Lotta, Therese och Annette.

Solen

På Solen går det 16 barn som är 2-3 år. Här jobbar Gunilla, Cissi och Silvia.

Stjärnan

På Stjärnan går det 20 barn som är 3-4 år. Här jobbar Caroline, Christina, Johanna, Clara och Evelina.

Planeten

På Planeten går det 20 barn som är 4-6 år. Här jobbar Jenny, Anne, Linda och Anders.

Pin It on Pinterest

Share This