Solskenets förskola

C Företaget Barnomsorg Bull

Solskenets förskola är en privat förskola som sedan augusti 2012 drivs av CF Barnomsorg. Förskolan var tidigare en självstyrande kommunal förskola. Solskenets förskola ligger mycket naturskönt belägen på Solskensgatan, vid Gränbybackar, i nordöstra Uppsala. Förskolan är uppdelade i fyra åldersinriktade avdelningar:  Månen (1-2 år), solen (2-3 år), stjärnan (3-4 år) och planeten (4-5 år). Solskenet jobbar Reggio Emilia – inspirerat. Vi utgår från det kompetenta, undersökande och nyfikna barnet. Förskolan bedriver en allsidig pedagogisk verksamhet utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö98) och andra antagna mål och riktlinjer för förskolan.

Solskenet drivs av C Företaget Barnomsorg Bull på entreprenad av Uppsala kommun.

Läs mer

Telefon

018-727 56 83

}

Öppettider

07.00-17.15 (Mån-Fre)

E-post

solskenet@cforetaget.se

Pin It on Pinterest

Share This